Pingviinitiivul

Kuu: november 2012

  • Isikukoodist vanus LibreOffice’is või OpenOffice’is

    Paljudel firmadel, aga veel enam koolidel ja huviringide korraldajatel on tarvidus automatiseerida isikukoodide põhjal vanuste arvutamist. Selliseid funktsioone pole vaikimisi kaasas kontoriprogrammides, aga neid saab vajadusel ise lisada. Seda mitte ainult kommertstarkvara tootjate lahendustes, vaid ka avatud lähtekoodiga programmides nagu LibreOffice ja selle eelkäija OpenOffice.org. Siin on nüüd vanakooli (Star)Basic’u lahendus just nende programmide jaoks…